Juridische kennisgeving

Gegevensverwerking op deze internetpagina

Commerzbank AG verzamelt sommige informatie automatisch en slaat deze op op zijn server logbestanden, die normaal gesproken door de browser wordt verstuurd, ervan uitgaande dat uw browser dergelijke informatie beschikbaar maakt. Zulke gegevens kunnen door Commerzbank AG niet worden toegewezen aan specifieke individuen. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Gegevensbescherming

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in principe naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Bij een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen bij wijze van uitzondering naar een server van Google naar de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten jegens de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. 

U kunt de registratie door Google Analytics uitzetten door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd als u deze website bezoekt:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

deactivate Google Analytics

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/nl.html bzw. onder https://www.google.de/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website wordt aangevuld met de code „anonymizeIp“ zodat de IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenoemd IP-masking).

Disclaimer

De Commerzbank AG helpt u bij de inhoud, informatie en toegang tot diverse bankdiensten.

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gekopieerd, niet in zijn geheel en ook niet gedeeltelijk, niet aan derden worden doorgespeeld en ook niet worden gepubliceerd. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor klanten die in een van de volgende landen van de Europese Unie woonachtig zijn: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Met name klanten uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben geen toegang tot deze inhoud. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie; dit geldt met name voor productinformatie, onderzoeken of andere publicaties of ter beoordeling van obligatiecertificaten.

Deze inhoud zal geen individuele investeringsadviezen bevatten en ook geen uitnodigingen om u in te schrijven, noch een aanbod voor aankopen of verkopen van obligatiecertificaten of andere financiële middelen. Het is vooral bedoeld om de individuele investeringskeuze van de klant te vergemakkelijken; het is geen substituut voor advies over een bepaalde investeerder of investering. Neem contact op met uw investeringsadviseur indien u zulk advies wenst. Het enige wettelijk bindende document voor nieuwe emissies en investeringsfondsen is de desbetreffende verkoopprospectus.

Ondanks dat de Commerzbank AG de grootst mogelijke zorg aan de informatie verschaft, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid, relevantie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling en economische informatie, wisselkoersen, prijzen, indexen, algemene marktinformatie, taxaties, schattingen en andere beschikbare informatie. Dit geldt ook voor informatie verschaft door derden. Schattingen en taxaties zijn afhankelijk van de mening van de desbetreffende auteur op het moment van ontwerpen. Dergelijke schattingen of taxaties kunnen achterhaald zijn of door recente ontwikkelingen gewijzigd, zonder dat deze schattingen, taxaties, onderzoeken en verschafte informatie is gewijzigd. De door derden verschafte inhoud of de inhoud uit meningen van derden hoeven niet overeen te komen met de meningen van de Commerzbank AG; ze kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Vooral de feiten in verband met productinformatie dienen enkel ter illustratie en zijn geen weergave van verklaringen betreffende toekomstige winsten of verliezen. Alle voorwaarden en bepalingen zijn niet-bindende indicaties van de marktactiviteit op de sluitingsdag.

De Commerzbank Group en/of haar leidinggevende organen, leidinggevenden en personeel kunnen aandelen of interesten in obligaties of financiële middelen hebben (gehad) die het onderwerp zijn van deze inhoud, en in het bijzonder wat betreft meningen, schattingen of taxaties. Bovendien kan de Commerzbank AG marktleiderschappelijke functies voor zulke obligaties hebben aangenomen. De Commerzbank AG mag ook bank- of andere adviserende diensten aan de uitgevers van zulke obligaties verlenen
Geen verklaringen en garanties voor de inhoud en links.
De Commerzbank AG houdt zich voortdurend bezig met het controleren en bijhouden van dit Internetportaal. Desondanks kan er actuele informatie ontbreken. Wij geven geen verklaringen en garanties voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die wij verstrekken; noch voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de webpagina’s waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De Commerzbank AG verschaft deze hyperlinks enkel ter informatie en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Let op:
Dit Internetportaal is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. De Nederlandse versie is een niet-bindende vertaling en uitsluitend voor uw gemak.

Reuters
Reuters’inhoud is intellectueel eigendom van Reuters Limited. Het kopiëren, heruitgeven of herdistribueren van Reuters’inhoud, inclusief opslag, omkadering of soortgelijke middelen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reuters uitdrukkelijk verboden. Reuters is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud, of enige handeling die hiermee gepaard gaat. Reuters en het Reuters’ sfeerlogo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de wereldwijde Reuters’ bedrijfsgroep.

"BBA Enterprises Limited ("BBAE") coördineert de gegevens op basis waarvan BBA Libor wordt samengesteld en de BBA Libor Contributor Banks en Reuters (de "leveranciers") leveren deze gegevens; de abonnee erkent en verklaart zich ermede akkoord dat BBAE en de leveranciers, voor zo ver door de wet toegestaan,
(1) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de frequentie van levering of de juistheid van de BBA Libor rate, noch voor enig gebruik dat door de abonnee van de BBA Libor rate wordt gemaakt, ongeacht of dit voortvloeit uit enige nalatigheid van BBAE of de leveranciers; en
(2) niet aansprakelijk zijn voor verlies van omzet of winst of voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit de onregelmatigheid, onjuistheid of het gebruik van de informatie."

Disclaimer module AANDELENOPTIES
De module AANDELENOPTIES/COSOPIA is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in Duitsland onder Duits recht en van wie het personeel woonachtig is in Duitsland. De op deze pagina’s getoonde informatie is uitsluitend bedoeld voor deze entiteiten en personen. De Commerzbank AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van deze informatie voor andere personen of andere locaties. Internetters die vanaf andere locaties van deze site gebruik maken, doen dit op eigen verantwoording en voor eigen risico. De Commerzbank AG neemt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven dat deze website, het gebruik ervan of de informatie in overeenstemming is met de wetten die op deze locaties van toepassing zijn. Het terugnemen van informatie dient de andere gebruikers niet te beïnvloeden. Obligatienoteringen worden zonder garantie verschaft en dienen op geen enkele wijze te worden beschouwd als advies of aanbeveling.

Auteursrecht
De Commerzbank AG bezit alle auteursrechten van deze website. Downloaden, kopiëren en opslaan van de hele of delen van deze website is alleen toegestaan mits het om privé-gebruik gaat. Overige maatregelen of doelen vereisen schriftelijke toestemming van de Commerzbank AG. Links naar dit Internetportaal of COSOPIA Internetpagina’s in een frame zijn verboden en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de Commerzbank AG. De Commerzbank AG garandeert u buitengewone toewijding en naleving van de desbetreffende wetten wat betreft uw persoonlijke gegevens.