Juridische kennisgeving

Gegevensverwerking op deze internetpagina

Commerzbank AG verzamelt sommige informatie automatisch en slaat deze op op zijn server logbestanden, die normaal gesproken door de browser wordt verstuurd, ervan uitgaande dat uw browser dergelijke informatie beschikbaar maakt. Zulke gegevens kunnen door Commerzbank AG niet worden toegewezen aan specifieke individuen. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Cookies

Onze websites maken waar nodig gebruik van cookies wanneer u ze bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ze helpen om onze service gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Om u beter van dienst te kunnen zijn gebruiken we een cookie om uw voorkeurstaal te onthouden. Wachtwoorden worden niet in cookies opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn sessiecookies. Deze worden automatisch gereset aan het eind van uw bezoek, wanneer u zich uitlogt. Wanneer u de sessie beëindigt door uw browser te sluiten, wordt de cookie gedurende een bepaalde periode opgeslagen en vervolgens overschreven of verwijderd door de client (b.v. uw PC of tablet). Onze cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Webtracking

Gegevens op onze websites worden in gepseudonimiseerde vorm verzameld met behulp van web-controlling technologieën, uitsluitend voor optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem te creëren. Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt; de gegevens worden echter uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens die geassocieerd zijn met de drager van het pseudoniem. U kunt uw browser zodanig configureren dat u wordt geïnformeerd zodra er cookies worden gecreëerd, zodat u ze kunt weigeren indien nodig. U kunt de installatie van cookies ook voorkomen door middel van instellingen in uw browser. Dit kan echter betekenen dat u niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Het IP-adres van de gebruiker wordt verborgen en het is niet mogelijk om enige bezoekers van de website te herleiden.

Verwerking van persoonsgegevens

We vragen u om uw naam, adres en e-mailadres in te vullen in een contact-/bestelformulier, zodat we u de publicaties of nieuwsbrieven kunnen sturen die we op onze website aanbieden, of die u besteld heeft. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor mailing doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Door uw gegevens (naam, adres, e-maildetails) in het sjabloon in te vullen en vakje aan te kruisen, stemt u ermee in dat we de gegevens opslaan en gebruiken zodat we de de verzochte informatie kunnen verstrekken. De toestemming wordt vrijwillig gegeven. Het niet verlenen hiervan heeft geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst. De persoonlijke gegevens die u aanlevert om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief worden opgeslagen totdat u uw abonnement stopzet. U kunt uw toestemming altijd met rechtskracht voor de toekomst jegens Commerzbank AG intrekken.

Recht op gegevens en verdere informatie

U heeft het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die we over uw persoon opslaan, de ontvangers daarvan en het doel van de gegevensverwerking. Bovendien staan we u ter beschikking om antwoord te geven op uw vragen over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Mocht u informatie nodig hebben die deze verklaring gegevensbescherming niet inhoudt of verdere informatie over een bepaald thema nodig hebben, neem dan contact op met de Commerzbank AG Data protection controller. U kunt het adres van de Commerzbank vinden in het Impressum.

© Commerzbank AG

Gegevensbescherming

Gegevensverwerking op deze internetpagina

Commerzbank AG verzamelt sommige informatie automatisch en slaat deze op op zijn server logbestanden, die normaal gesproken door de browser wordt verstuurd, ervan uitgaande dat uw browser dergelijke informatie beschikbaar maakt. Zulke gegevens kunnen door Commerzbank AG niet worden toegewezen aan specifieke individuen. De gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in principe naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Bij een activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tev oren ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen bij wijze van uitzondering naar een server van Google naar de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten jegens de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. 

U kunt de registratie door Google Analytics uitzetten door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd als u deze website bezoekt:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

Google Analytics deaktivieren

Google Analytics deaktiviert

Dear users,

we take your request to anonymity seriously. We have set a cookie to your browser which will prevent a tracking on our website in the future.

Yours sincerely Commerzbank

Note: If you delete this cookie or use a different browser, the tracking is automatically reactivated. In this case, you must set the opt-out cookie for every individual browser again. Should your browser not accept cookies (because you already rejected the setting of cookies in the past) no opt-out cookie was placed by us. In this case you are already excluded from a web tracking by us.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/nl.html resp.. onder https://www.google.de/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat Google Analytics op deze website wordt aangevuld met de code „anonymizeIp“ zodat de IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenoemd IP-masking).

Gegevensbescherming

Disclaimer

De Commerzbank AG helpt u bij de inhoud, informatie en toegang tot diverse bankdiensten.

Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden gekopieerd, niet in zijn geheel en ook niet gedeeltelijk, niet aan derden worden doorgespeeld en ook niet worden gepubliceerd. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor klanten die in een van de volgende landen van de Europese Unie woonachtig zijn: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. Met name klanten uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben geen toegang tot deze inhoud. Deze inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie; dit geldt met name voor productinformatie, onderzoeken of andere publicaties of ter beoordeling van obligatiecertificaten.

Deze inhoud zal geen individuele investeringsadviezen bevatten en ook geen uitnodigingen om u in te schrijven, noch een aanbod voor aankopen of verkopen van obligatiecertificaten of andere financiële middelen. Het is vooral bedoeld om de individuele investeringskeuze van de klant te vergemakkelijken; het is geen substituut voor advies over een bepaalde investeerder of investering. Neem contact op met uw investeringsadviseur indien u zulk advies wenst. Het enige wettelijk bindende document voor nieuwe emissies en investeringsfondsen is de desbetreffende verkoopprospectus.

Ondanks dat de Commerzbank AG de grootst mogelijke zorg aan de informatie verschaft, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid, relevantie, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de gegevensuitwisseling en economische informatie, wisselkoersen, prijzen, indexen, algemene marktinformatie, taxaties, schattingen en andere beschikbare informatie. Dit geldt ook voor informatie verschaft door derden. Schattingen en taxaties zijn afhankelijk van de mening van de desbetreffende auteur op het moment van ontwerpen. Dergelijke schattingen of taxaties kunnen achterhaald zijn of door recente ontwikkelingen gewijzigd, zonder dat deze schattingen, taxaties, onderzoeken en verschafte informatie is gewijzigd. De door derden verschafte inhoud of de inhoud uit meningen van derden hoeven niet overeen te komen met de meningen van de Commerzbank AG; ze kunnen elkaar zelfs tegenspreken. Vooral de feiten in verband met productinformatie dienen enkel ter illustratie en zijn geen weergave van verklaringen betreffende toekomstige winsten of verliezen. Alle voorwaarden en bepalingen zijn niet-bindende indicaties van de marktactiviteit op de sluitingsdag.

De Commerzbank Group en/of haar leidinggevende organen, leidinggevenden en personeel kunnen aandelen of interesten in obligaties of financiële middelen hebben (gehad) die het onderwerp zijn van deze inhoud, en in het bijzonder wat betreft meningen, schattingen of taxaties. Bovendien kan de Commerzbank AG marktleiderschappelijke functies voor zulke obligaties hebben aangenomen. De Commerzbank AG mag ook bank- of andere adviserende diensten aan de uitgevers van zulke obligaties verlenen
Geen verklaringen en garanties voor de inhoud en links.
De Commerzbank AG houdt zich voortdurend bezig met het controleren en bijhouden van dit Internetportaal. Desondanks kan er actuele informatie ontbreken. Wij geven geen verklaringen en garanties voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de informatie die wij verstrekken; noch voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de webpagina’s waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. De Commerzbank AG verschaft deze hyperlinks enkel ter informatie en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Let op:
Dit Internetportaal is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in een van de volgende landen van de Europese Unie: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden. De Nederlandse versie is een niet-bindende vertaling en uitsluitend voor uw gemak.

Reuters
Reuters’inhoud is intellectueel eigendom van Reuters Limited. Het kopiëren, heruitgeven of herdistribueren van Reuters’inhoud, inclusief opslag, omkadering of soortgelijke middelen, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reuters uitdrukkelijk verboden. Reuters is niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud, of enige handeling die hiermee gepaard gaat. Reuters en het Reuters’ sfeerlogo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de wereldwijde Reuters’ bedrijfsgroep.

"BBA Enterprises Limited ("BBAE") coördineert de gegevens op basis waarvan BBA Libor wordt samengesteld en de BBA Libor Contributor Banks en Reuters (de "leveranciers") leveren deze gegevens; de abonnee erkent en verklaart zich ermede akkoord dat BBAE en de leveranciers, voor zo ver door de wet toegestaan,
(1) geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de frequentie van levering of de juistheid van de BBA Libor rate, noch voor enig gebruik dat door de abonnee van de BBA Libor rate wordt gemaakt, ongeacht of dit voortvloeit uit enige nalatigheid van BBAE of de leveranciers; en
(2) niet aansprakelijk zijn voor verlies van omzet of winst of voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade voortvloeiend uit de onregelmatigheid, onjuistheid of het gebruik van de informatie."

Disclaimer module AANDELENOPTIES
De module AANDELENOPTIES/COSOPIA is ontwikkeld voor zakelijke entiteiten die officieel kantoor houden in Duitsland onder Duits recht en van wie het personeel woonachtig is in Duitsland. De op deze pagina’s getoonde informatie is uitsluitend bedoeld voor deze entiteiten en personen. De Commerzbank AG accepteert geen verantwoordelijkheid voor de bruikbaarheid van deze informatie voor andere personen of andere locaties. Internetters die vanaf andere locaties van deze site gebruik maken, doen dit op eigen verantwoording en voor eigen risico. De Commerzbank AG neemt geen verantwoordelijkheid voor het gegeven dat deze website, het gebruik ervan of de informatie in overeenstemming is met de wetten die op deze locaties van toepassing zijn. Het terugnemen van informatie dient de andere gebruikers niet te beïnvloeden. Obligatienoteringen worden zonder garantie verschaft en dienen op geen enkele wijze te worden beschouwd als advies of aanbeveling.

Auteursrecht
De Commerzbank AG bezit alle auteursrechten van deze website. Downloaden, kopiëren en opslaan van de hele of delen van deze website is alleen toegestaan mits het om privé-gebruik gaat. Overige maatregelen of doelen vereisen schriftelijke toestemming van de Commerzbank AG. Links naar dit Internetportaal of COSOPIA Internetpagina’s in een frame zijn verboden en dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij de Commerzbank AG. De Commerzbank AG garandeert u buitengewone toewijding en naleving van de desbetreffende wetten wat betreft uw persoonlijke gegevens.